Van Doorne en Berghauser Pont Mediagroep starten samenwerking - Berghauser Pont
1 april 2021

Van Doorne en Berghauser Pont Mediagroep starten samenwerking

Van Doorne en Berghauser Pont Mediagroep zijn recent een samenwerking gestart. De kern van de samenwerking draait om het delen van (juridische) kennis via de portal Omgevingsweb. De komende periode zal Van Doorne met regelmaat content delen naar aanleiding van belangwekkende ontwikkelingen en/of uitspraken en ingaan op de consequenties daarvan voor de praktijk. Zo publiceerden zij onlangs een artikel over gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven.

 

 

OVER DE SAMENWERKING

Léone Klapwijk, partner bij Van Doorne: “Al vele jaren treedt Van Doorne op voor energiebedrijven, toezichthouders, overheidsinstellingen, afnemers, producenten en investeerders. Wij zijn blij dat wij de lezers van Omgevingsweb op de hoogte kunnen houden van de juridische uitdagingen en ontwikkelingen rondom de energietransitie. Wij zullen ons daarbij in het bijzonder richten op het thema ‘Aardgasvrij’, een belangrijk vraagstuk van de moderne tijd.”

 

Katelijne de Haan, uitgever Omgevingsweb bij Berghauser Pont Mediagroep: “Wij zijn verheugd dat wij met Van Doorne een nieuwe partner aan boord hebben om (juridische) verdieping te bieden aan onze lezers op het thema ‘aardgasvrij’ binnen de fysieke leefomgeving.”

 

OVER VAN DOORNE

Van Doorne heeft als een van de weinige kantoren in Nederland een sectorteam dat zich enkel en alleen bezig houdt met vraagstukken op het gebied van energie. Bij energievraagstukken gaan techniek, (commercieel) draagvlak (intern en extern) en juristerij hand in hand. Per zaak wordt bekeken welke expertises nodig zijn en wordt een klein team ingericht. Dat team benadert vraagstukken integraal en heeft kennis van alle schakels in de energieketen: van de keuze voor een locatie tot exploitatie van een energieproject (van olie en gas tot zonne- en windenergie), de benodigde contracten en uiteindelijk ontmanteling (‘decommissioning & abandonment’).

 

OVER BERGHAUSER PONT MEDIAGROEP

Berghauser Pont Mediagroep stimuleert ontwikkeling en kennisdeling over maatschappelijk relevante onderwerpen, met de intentie een bijdrage te leveren aan een meer duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving. Samen met een groot netwerk aan experts biedt zij op kritische en onafhankelijke wijze kennis over actuele ontwikkelingen. Berghauser Pont Mediagroep deelt deze hoogwaardige content via de diverse kennisportals, nieuwsbrieven, boeken, (online) cursussen en evenementen.