Accreditatie SKJ voor workshop Drang en Dwang Jeugd - Berghauser Pont
8 augustus 2018

Accreditatie SKJ voor workshop Drang en Dwang Jeugd

De workshop Drang en Dwang Jeugd welke Sociaalweb samen met Lianne de Keizer van SCIOPENG organiseert is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Vanaf nu kunt u voor het volgen van deze workshop 3,5 SKJ-studiepunten verkrijgen in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker.

 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming te waarborgen. Binnen deze doelstelling kan SKJ een opleiding voor jeugdprofessionals accrediteren indien deze bijdraagt aan de competentieversterking en methodisch handelen van professionals. SKJ heeft hiervoor een uitgebreid competentieprofiel gecreëerd die de kennis, beroepshouding en vaardigheden beschrijven. Accreditatie wordt gegeven voor een maximum van 3 jaar, de stichting verzekert zich hiermee dat geaccrediteerde cursussen voldoen aan de actuele gewenste competenties. SKJ stelt het aantal accreditatiepunten vast naar aanleiding van het aantal uren deskundigheidsbevordering, 1 uur is 1 punt.

 

Workshop Drang en Dwang Jeugd

De workshop Drang en Dwang Jeugd gaat over vrijwillige en gedwongen hulpverlening. De gemeente kan alleen hulpverlening binnen het vrijwillig kader bieden. De gecertificeerde instelling kan zowel binnen het gedwongen kader (een kinderbeschermingsmaatregel), als binnen het vrijwillig kader casusregie voeren. Het casusregie voeren binnen het vrijwillig kader wordt ook wel drang genoemd. Sommige gemeenten kiezen ervoor om zelf de drang uit te voeren. Hoe pak je dat als jeugdprofessional binnen de gemeente aan? Wat kunt u verwachten als jeugdprofessional? Hoe worden de jeugdige en de ouders betrokken? Wat mag en kan allemaal in een drangtraject?

 

Het aanbod van Sociaalweb van workshops en cursusen dat door SKJ is geaccrediteerd wordt momenteel uitgebreid. Voor het overzicht van workshops en cursussen en de daarbij behorende accreditatie vindt u op Sociaalweb.