Nieuwe publicatie: Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren, Tekst & Toelichting - Berghauser Pont
10 juni 2020

Nieuwe publicatie: Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren, Tekst & Toelichting

Op dinsdag 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het initiatief wetsvoorstel Wnra aangenomen. Ambtenaren hadden tot 1 januari 2020 een publiekrechtelijke (eenzijdige) aanstelling, maar met de nieuwe wet is dat per 1 januari 2020 een civiele (tweezijdige) arbeidsovereenkomst geworden. Vanaf dat moment is er sprake van een arbeidsovereenkomst, waarbinnen ambtenaar en overheidswerkgever in principe vrijelijk afspraken kunnen maken. Tussen overheidswerkgever en vakorganisatie(s) zijn bovendien cao’s  afgesloten die in de plaats komen van de rechtspositieregelingen.

 

 

Het boek Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren, Tekst & Toelichting (2e druk) bevat de tekst en artikelsgewijze parlementaire toelichting op de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het grote verschil met de eerste druk is dat de wijzigingen die met de Aanpassingswet Wnra zijn doorgevoerd, zijn verwerkt. Met de Wnra is de ambtenaar per 1 januari 2020 in een gelijke positie komen te verkeren als de werknemer in de private sector.

 

Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren, Tekst & Toelichting is geschreven door dr. mr. S.F.H. (Steven) Jellinghaus en mr. drs. E.G.M. (Els) Huisman.

 

Dr. mr. S.F.H. Jellinghaus is als advocaat en mediator verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators. Tevens is hij als universitair docent sociaal recht verbonden aan Tilburg University. Hij heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van arbeidsrecht en geeft frequent pao-gerelateerd onderwijs.

Els Huisman is als medezeggenschapsadvocaat verbonden aan De Voort advocaten | Mediators te Tilburg. Zij heeft zich gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht in de (semi) publieke sector alsmede het ambtenarenrecht. Zij is bezig met een promotieonderzoek naar de werking van het primaat van de politiek.

 

Bekijk het product in de webshop