Parkeren en ruimte

Parkeren en ruimte plaatst parkeren in de ruimtelijke context. Er worden handvatten gegeven hoe de parkeervraag berekend en gefaciliteerd kan worden, hoe het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op parkeren van toepassing zijn. De vele soorten parkeervoorzieningen en hun toepassingsmogelijkheden zoals we die nu kennen worden beschreven, maar ook toekomstige ontwikkelingen als de zelfrijdende auto worden benoemd.

 

Lees meer

Verschenen: 1 december, 2014

ISBN: 9789491930225

Levertijd: 3-5 werkdagen