Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht

Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht bevat de teksten van de belangrijkste privacyregels binnen het arbeidsrechtelijk domein per 1 mei 2022. In deze bundel kunt u de voor de uitvoeringspraktijk relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsregelingen raadplegen. Tevens zijn alle voor de arbeidsrechtelijke praktijk relevante richtlijnen van de European Data Protection Board en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen.

De bundel bevat de geactualiseerde teksten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Naast de nationale en Europese grondrechtelijke context zijn ook de Nederlandse wetteksten op het gebied van gelijke behandeling, screening, bescherming klokkenluiders en bewaar- en verjaringstermijnen opgenomen. Ook zijn de privacyregels op het gebied van datalekken, outsourcing van administraties, verzuim/ziekte/re-integratie en de positie van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) opgenomen.

 

Lees meer

Verschenen: 31 mei, 2022

ISBN: 9789492952790

Tag:

Levertijd: 3-5 werkdagen