Wegwijs in de Wmo 2015

Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid om burgers te ondersteunen. Dat kan nodig zijn als het hen zelf, met hulp of andere oplossingen, niet lukt om zelfredzaam te zijn, deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer of om zich te handhaven in de samenleving. Het verstrekken van een maatwerkvoorziening vormt daarbij het sluitstuk.

 

De tweede, herziene druk van Wegwijs in de Wmo 2015 maakt de lezer nog beter wegwijs in de regels die gelden vanaf het moment dat burgers zich bij de gemeente melden. Er bestaat dan recht op een onderzoek dat wordt afgerond met een voor de burger bestemd verslag daarover. Dan kan een aanvraag worden gedaan waarop binnen twee weken wordt beslist. Daarbij moet maatwerk geboden worden. Dit boek behandelt stapsgewijs de manier waarop dit alles moet gebeuren en wat daarbij in acht genomen moet worden. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de wet, de wetgeschiedenis en de rechtspraak hierover. Nieuwe jurisprudentie die van belang is om te kennen is verwerkt, er is een hoofdstuk over opvang toegevoegd en de inhoud is aangevuld en aangepast.

 

 

Lees meer

Verschenen: 2 november, 2022

ISBN: 9789492952745

Levertijd: 3-5 werkdagen