Sociaal domein voor raadsleden

Sociaal domein voor raadsleden. Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd biedt raadsleden een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden uitgevoerd: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Daarbij wordt steeds aangegeven waar van hen in hun rol als gemeenteraadslid een standpuntbepaling wordt verwacht, zodat bij lezing van het boek in een oogopslag duidelijk is waar zij een actieve rol spelen in de opvattingen van de wetgever.

Lees meer

Verschenen: 6 juli, 2022

ISBN: 9789492952769

Tags: , , ,

Levertijd: 3-5 werkdagen