De bijstand in praktijk

De Participatiewet is een belangrijk onderdeel van ons socialezekerheidsstelsel. De wet beschikt over diverse re-integratie-instrumenten om mensen weer zo snel mogelijk aan een baan te helpen dan wel ze op andere wijze te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarnaast voorziet de wet in een uitkering voor levensonderhoud en kent het diverse inkomensondersteunende regelingen waaronder de bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en de studietoeslag. De Participatiewet vervult daarmee een belangrijke rol in de bestrijding van armoede. Door deze functies en de continue wijzigingen in het sociaal domein is de Participatiewet complex en constant in ontwikkeling.

 

Lees meer

Publicatiedatum:

ISBN: 9789492952592

Tags: , ,